Garanti & betingelser

Istria & More AS (Charming Croatia) er ansvarlig for å formidle leieavtale og oppgjør mellom leietager og utleier. 


Istria & More AS (Charming Croatia) eier ikke utleieobjektene og kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for andre omstendigheter. Ved aksept av leieavtalen aksepterer leietageren samtidig leiebetingelsene. Leieavtalen anses som akseptert når Istria & More AS (Charming Croatia) mottar bestillingskjema eller e-post fra leietager som bekrefter en bestilling. Såfremt utleieobjektet er ledig i den perioden leietager bestiller, er leieavtalen bindene.  Istria & More AS (Charming Croatia) sender da bestillingsbekreftelse på e-post med betalingsinformasjon i løpet av 2 virkedager. Hvis utleieobjektet ikke er ledig i perioden leietager bestiller, vil Istria & More AS (Charming Croatia) sende et uforpliktende tilbud om alternativt utleieobjekt. 

 1. INKLUDERT I LEIE AV VILLA

Prisene som er oppgitt i hvert tilbud inkluderer:

 • air condition
 • elektrisitet
 • oppvarming
 • rengjøring av leiligheten etter endt leie
 • sengetøy og håndklær
 • vann

For hver bestilling tilkommer en avgift på 250 NOK. Denne dekker:

 • svingninger i valutakurser
 • overføring til utlandet
 • administrasjonskostnader

 

 1. BETALINGSBETINGELSER

Som opplyst er leieavtalen bindende såfremt ønsket utleieobjekt er ledig i den perioden leietager bestiller, og ved en eventuell avbestilling gjelder reglene beskrevet under punktet Avbestilling/Endring. 

Istria & More AS (Charming Croatia) gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett ved kjøp av de produkter vi leverer, ref. unntak i Angrerettloven (§ 19, kapittel 5). 

 Vennligst sjekk skjemaet under for detaljer om  frister for innbetalinger.  Vær oppmerksom på at unntak kan forekomme. I slike tilfeller blir betalingsfrister forklart  i  tilbudet du får tilsendt.

Dato for aksepering av tilbudet

Pris

Frist

Mindre enn 32 kalenderdager før ankomst

100% av hele beløpet

Med en gang

Mer enn 32 dager før ankomst

30% av hele beløpet (depositum)

Innen 5 dager

70% av hele beløpet

32 dager før ankomst

NB: Det vil ikke bli sendt  en betalingspåminnelse. 


Din bestilling blir bekreftet og en kontrakt mellom deg og leverandøren  trer i kraft når vi har  mottatt  betaling for ditt depositum (eller hele beløpet) og vi sender deg en bekreftelse på e-post på vegne av leverandøren.

Vennligst vær oppmerksom på at all korrespondanse sendes kun på e-post. Vennligst sørg for at du oppgir en e-post adresse som er aktiv og blir lest jevnlig. Vi anbefaler at alle kunder sjekker sin «søppelpost» mappe for å forsikre at ingen av våre e-poster har blitt sendt dit ved en feiltakelse.  Det er ditt ansvar å si fra til oss hvis du ikke har mottatt vår bekreftelse på din innbetaling av depositum eller hele beløpet.  

Vennligst sjekk bekreftelsen og andre dokumenter grundig , og gi omgående  beskjed hvis det er ukorrekt eller ufullstendig informasjon.

 1. HVORDAN BETALE

Betalingen kan utføres ved PayPal, nettbank og VIPPS. Velger du å betale med bankoverføring vil bestillingen din holdes på vent og vil ikke bli bekreftet før innbetalingen er mottatt. Hvis betalingen ikke mottas innen 5 virkedager vil bestillingen automatisk bortfalle uten at du mottar beskjed.

 Bestillinger av personer som er under 18 år gamle aksepteres ikke.

Hvis ikke annet er spesifisert  i bestillingsbestemmelsene til gjeldende leverandør,  blir alle beløp du betaler til oss for arrangementer oppbevart på vegne av gjeldende leverandør(er) og blir oversendt denne.

 1. SIKKERHETSDEPOSITUM

Alle leverandører krever et sikkerhetsdepositum  som vil dekke eventuelle skader og ødeleggelser. Depositumet blir innkrevet av leverandøren ved din ankomst til eiendommen og er vanligvis på Eur. 200-Eur. 500 per eiendom. Vennligst ha dette beløpet klart ved ankomst, ellers kan din overtakelse av av eiendommen bli utsatt inntil depositumet er betalt.

Depositumet  blir vanligvis refundert til deg av leverandøren etter en inspeksjon av eiendommen ved slutten av oppholdet ditt. Det er leverandørens plikt å refundere sikkerhetsdepositumet til deg, og Istria & More AS (Charming Croatia) har intet ansvar.

 1. AVBESTILLING / ENDRING

Vennligst gi oss beskjed om forandringer eller avbestillinger på telefon eller e-post: hello@charmingcroatia.com. Bestillingen er bindene og kan ikke avbestilles uten at det kreves gebyr etter følgende satser.

Vær oppmerksom på at unntak kan forekomme. I slike tilfeller blir betalingsfrister forklart  i  tilbudet du får tilsendt.

Avbestilling

Gebyr

Ved avbestilling mer en 32 dager før ankomst.

Depositum

Ved avbestilling mindre enn 32 dager før ankomst

Full leiepris (100%)

 

Vennligst noter at unntak fra kanselleringsreglene kan forekomme. I slike tilfeller blir unntaket  forklart i tilbudet du får tilsendt.

Det anbefales å kjøpe forsikring som dekker eventuell avbestilling ved sykdom.  Slikt krav må stilles direkte til forsikringsselskapet.

Det er vanligvis ikke mulig å endre fra et leieobjekt til et annet, med mindre endringen er innenfor samme hus. Årsaken til dette er at Istria & More AS (Charming Croatia) betaler eier av utleieobjektet forskudd etter inngått leieavtale. Ved eventuell endring av leieavtale etter at bestillingsbekreftelsen er mottatt, betales et gebyr på 300,- kroner pr leieobjekt. Dette gjelder endring av datoer der dette er mulig, endring av antall personer osv.
Dersom leieperioden forkortes betraktes dette som avbestilling av de dagene som ikke skal benyttes.Dette er ikke mulig i boliger med fast ankomst /avreisedag, eller i tilfeller hvor det kreves et minimum antall leiedager. 

 1. VALUTAENDRINGER

Dersom valutaen i det land ferieboligen er beliggende i (HRK), eller den valuta som ferieboligen avregnes i (EURO), endres i forhold til den valuta som anvendes til leierens betaling (NOK), kan leien etter leieavtalens inngåelse og innen leieperiodens start bli forhøyet med den samme prosent som den anvendte valuta er steget med etter 1. september året før når prisene ble satt. Eventuell endring vil bli fakturert leietakeren senest 30 dager før leieperioden inntrer. Dette forhold gir ikke leieren rett til å annullere leieavtalen, såfremt prisøkningen ikke overskrider 10%. 

Hvis den anvendte valuta (HRK eller EURO) har sunket siden 1. september året før og frem til siste innbetaling skal finne sted, kan leietaker på tilsvarende måte kreve at prisen blir redusert med samme prosent som den anvendte valuta har sunket med. Kravet må stilles Istria & More AS (Charming Croatia) pr e-post senest 35 dager før leieperioden inntrer. Et krav som overskrider 10% prisreduksjon gir Istria & More AS (Charming Croatia) rett til å annulere leieavtalen. 

 1. ANKOMST OG AVREISE

Før avreise vil leietager få tilsendt veibeskrivelse, navn og telefonnummer til eier av utleieobjektet og/eller en kontaktperson. Ved tilfeller hvor huseier ikke er engelsktalende vil dere alltid få oppgitt en kontaktperson. 

Ankomst skjer tidligst kl. 16.00, senest kl. 22.00. 
Avreise senest kl. 10.00. 

NB! Dersom du ikke har mulighet til å ankomme innen kl. 22.00, eller dersom du blir forsinket må du selv kontakte eier/lokal kontaktperson direkte for å forhøre deg om det er mulig å ankomme senere! Dersom så ikke skjer, og leietager ikke har ankommet utleieobjektet innen avtalt tid, vil leieavtalen bli betraktet som avbestilt etter 1 døgn. 

Eier er ansvarlig for å utlevere nøkkel på avtalt sted ved ankomst. Leietager har ansvar for å levere nøklene på avtalt sted ved avreise. 

 1. MANGLER OG KLAGER

Eier er ansvarlig for at utleieobjektet er i rengjort og forventet stand ved ankomst. 
Klager vedrørende mangler ved utleieobjektet skal formidles til oppgitte kontaktperson i Kroatia umiddelbart. Huseieren er ansvarlig for å rette opp mangelen eller kompensere for denne så raskt som mulig. 

Dersom mangelen ikke kan rettes eller kompenseres på stedet, og er av en betydelig art, kan leietager sende en skriftlig klage til Istria & More AS (Charming Croatia) senest 10 dager etter at leieforholdet avsluttes. 
Istria & More AS (Charming Croatia) kan ikke vurdere kompensasjon for eventuelle mangler som ikke er blitt fremmet til oppgitte kontaktperson på stedet. 

Leietager kan ikke ta opp krav i tilfeller av uforutsette forstyrrelser og skader. 

Dersom utleieobjektet ikke svarer til forventingene, ønsker Istria & More AS (Charming Croatia) å bli informert om dette. 

 1. LEIETAGERS PLIKTER / ERSATNING

Utleieobjektet kan ikke beboes av flere personer enn det antall som blir oppgitt ved bestilling. 
Leietager skal forlate utleieobjektet i den stand det var ved ankomst (med unntak av rengjøring). 
Leiligheten skal ryddes, søppel og tomgods bæres ut og oppvasken tas. 
Leietager hefter for alt som tilhører utleieobjektet og kompenserer all skade på utleieobjekt eller inventar forårsaket av leietageren. 
Leietager plikter å straks informere eieren om enhver skade i løpet av leieperioden, og kompensasjon skjer direkte til huseier før avreise. 
Leietager plikter å ta hensyn til naboer og følge de individuelle husregler som måtte finnes. 

 1. FORSIKRING

Vi anbefaler deg sterkt å tegne en personlig reiseforsikring for alle deltakerne i reisefølge. Det er ditt ansvar  å sørge for at forsikringen du har  vil dekke dine behov. Vennligst les detaljene i polisen og ta med deg nødvendig dokumentasjon.

Oppdatert nov 2017